Folketinget vedtog d. 23. April 2019 et nyt lovforslag (L156) om ændring af reglerne for magtanvendelse. Du kan læse den fulde tekst her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l156/20181_l156_som_vedtaget.pdf

Afsnit 136e omhandler “tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi § 136 e.

Personalet kan som led i omsorgen anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg, medmindre den pågældende modsætter sig anvendelsen. Stk. 2. For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter s